Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 88. Mutaffifin Suresi
Mutaffifin Suresi

88. Mutaffifin Suresi

Mutaffifin Suresi

Kur’ân-ı Kerîm’in seksen üçüncü suresidir. Mekke döneminde nazil olmuştur. 36 ayetten oluşan sure adını ilk ayetten almıştır. Mutaffifin, kelime olarak ölçüde ve tartıda hile yapanlar anlamına gelir. Surede temel olarak, ölçüde ve tartıda yapanlar eleştirilmiştir.

mutaffifin
88. Mutaffifin Suresi 3

Mutaffifin Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Veylun lilmutaffifiyne.


2.Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.


3.Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.


4.Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.


5.Liyevmin ‘azıymin.


6.Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.


7.Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.


8.Ve ma edrake ma sicciynun.


9.Kitabun merkumun.


10.Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.


11.Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.


12.Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin esiymin.


13.İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul’evveliyne.


14.Kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu yeksibune.


15.Kella innehum ‘an rabbihim yevmeizin lemahcubune.


16.Summe innehum lesalulcahıymi.


17.Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.


18.Kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.


19.Ve ma edrake ma ‘ılliyyune.


20.Kitabun merkumun.


21.Yeşheduhulmukarrebune.


22.İnnelebrare. Lefiy na’ıymin.


23.’Alel’eraiki yenzurune.


24.Ta’rifu fiy vucuhihim nadretenna’ıymi.


25.Yuskavne min rahıykın mahtumin.


26.Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.


28.Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.


29.İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.


30.Ve iza merru bihim yeteğamezune.


31.Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.


32.Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.


33.Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.


34.Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.


35.’Alel’eraiki yenzurune.


36.Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef’alune.

Mutaffifin Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1.Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline!

2.Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

3.Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

4, 5, 6.Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

7.Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir.

8.”Siccîn”in ne olduğunu sen ne bileceksin.

9.O, yazılmış bir kitaptır.

10, 11.O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline!

12.Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.

13.Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları” der.

14.Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

15.Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.

16.Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

17.Sonra da onlara, “Yalanlamakta olduğunuz işte budur” denecektir.

18.Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır.

19.”İlliyyûn”un ne olduğunu sen ne bileceksin.

20.O yazılmış bir kitaptır.

21.Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur.

22.Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler.

23.Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler.

24.Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün.

25.Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.

26.Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.

27.O içeceğin katkısı tesnimdir.

28.Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler.

29.Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.

30.Mü’minler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.

31.Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

32.Mü’minleri gördükleri vakit, “Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir” diyorlardı.

33.Halbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

34.İşte bugün de mü’minler kâfirlere gülerler.

35.Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

36.Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!?

Mutaffifin Suresi Konusu

Mutaffifin Suresi, mushaftaki sıralamada seksen üçüncü, iniş sırasına göre seksen altıncı sûredir. İçeriğinde diğer tüm surelerde olduğu gibi önemli bilgilere yer verilmiştir. Temel olarak, ölçüde ve tartıda hile yapanlar eleştirilmiştir. Dünyada mümin kişiler ile alay eden inkarcıların ahirette asıl kendilerinin gülünç duruma düşeceklerine dikkat çekilmiştir.

Mutaffifin Suresi Faziletleri

Mutaffifin Suresi fazileti ile ilgili bazı kaynaklarda yer alan, “Allah, Mutaffifîn sûresini okuyan kişiye kıyamet gününde ağzı mühürlenmiş lezzetli bir içecek ikram eder” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 233) sahih olmadığı anlaşılmaktadır (Muhammed et-Trablusî, II, 726). Musa Öziş Mutaffifîn Sûresi Tefsiri adıyla yüksek lisans çalışması yapmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’in seksen üçüncü suresidir. İniş sırasına göre ise seksen altın sure olma özelliğini taşır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan surede temel olarak, ölçüde ve tartıda hile yapanlar eleştirilmiştir. Kötüleri bekleyen kötü sondan ve iyilerin nail olacağı mükâfatlardan bahsedilmiştir. Mutaffifin Suresi faziletleri hakkında bazı kaynaklarda da önemli bilgiler yer almıştır. Mutaffifin Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir