107. Tekasur Suresi

HomeSureler

107. Tekasur Suresi

Tekasur Suresi

28. Mü’minun Suresi
31. Şuara Suresi
104. Zilzal Suresi

Tekasur Suresi

Tekasür Suresi, Kuran’ın 102. suresidir. Sure Mekke döneminde indirilmiş olup toplam 8 ayetten oluşmaktadır. Tekasür Suresi okunuşu ve anlamı bilinerek bu sureyi çok daha bilinçli şekilde ezberlemeniz mümkündür. Tekasür Suresi Türkçe meali ve fazileti okunduğunda, surenin genel anlamda Müslümanlara tavsiye niteliğinde olduğu görülür. Tekasür Suresi anlamı ile ilgili merak edilenler Diyanet tefsiri ile yanıt bulmaktadır.

tekasur
107. Tekasur Suresi 2

Tekasür Suresi Kuran’ın kısa sayılabilecek surelerinden biridir. Tekasür Suresi okunuşu kadar fazileti de önem teşkil etmekte olup faziletleri ile ilgili günümüze kadar çok sayıda kaynakta bilgi yer almıştır. Tekasür Suresi Türkçe meali bilindiğinde surenin Müslümanlar açısından ifade ettiği anlam daha iyi anlaşılabilir. Tekasür Suresi anlamı ile ilgili merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Tekasür Suresi Okunuşu

Tekasür Suresi, Kuran’ın 102. suresi olup toplam 8 ayetten oluşur. Sure bu ismini, ilk ayette geçen “tekasür” kelimesinden almıştır. Söz konusu kelimenin anlamı ise “övünme” demektir. Surenin Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir;

Bismillahirrahmânirrahîm.


1- Elhakümüt tekasür


2- Hatta zürtümülmekabir


3- Kella sevfe ta’lemun


4- Sümme kella sevfe ta’lemun


5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn


6- Le teravünnelcehıym


7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn


8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Tekasür Suresi Türkçe Meali

Surelerin Arapça okunuşları kadar Türkçe mealleri de bilinmelidir. Bu sayede okuduğunuz ayetlerin ne ifade ettiğini anlamış olacaksınız. Bilinçli bir Kuran öğrenimi için meal üzerinde özellikle durulmalıdır. Tekasür Suresi’nin Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.


1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,


2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!


3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!


4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!


5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,


6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!


7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!


8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Kibir ve böbürlenmenin ne kadar kötü bir şey olduğu üzerinde durulmaktadır. Bunun yanında maddiyata önem verenlerin akıbeti anlatılmaktadır. Söz konusu sure kısa olması nedeniyle kolay bir şekilde ezberlenebilir.

Fazileti

Hastalar ve merhumlar için de okunan Tekasür Suresi, cenaze namazında ya da mezar ziyaretinde okunursa bu namazın sevabı merhuma bağışlanır, dua sayesinde merhumun ruhu hafifler. Hz. Ömer’in rivayetine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) Tekasür Suresi’nin bin ayete bedel olduğunu ve her gece okunması gerektiğini buyurmuştur. Pek çok hadis kaynağında, günde üç defa bu sureyi okuyanın kabir azabından kurtulacağı, maddi manevi tüm musibetten uzak olacağı bildirilir.

Ne İçin Okunur?

Tekasür Suresi her derde deva olan dualardan biridir. Bu duayı darlık anında okumak kişiyi ferahlatacağı gibi fiziksel hastalıklarda da bu sureye başvurulabilir. Özellikle strese bağlı baş ağrılarında ikindi namazının ardından bu sureyi okumak kısa süre içinde şifa sağlayacaktır. Ayrıca işlerin yolunda gitmesi için, kazanç artışı için, borçların ortadan kalkması için, dünyevi ya da uhrevi bela ve musibetten kurtulmak için günde en az bir ya da üç defa okunabilir.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğunçokluğuyla övünmek demektir

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâ‘ûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Buhârî, “Rikāk” 10; Şevkânî, V, 575).

Konusu

Sûrede insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmala­rından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve âhiret hallerinden söz edilmektedir.

Tefsir 

“Çoklukla övünme yarışı” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki tekâsür kelimesi, bu sûre bağlamında özellikle “yüksek bir amaç gütmeden, neden niçin demeden mal, evlât, yardımcı ve hizmetçi gibi her devrin telakkisine göre çokluğuyla övünülen şeyleri büyük bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girişmek, mânevî ve ahlâkî sorumluluğunu düşünmeden alabildiğine kazanma hırsına kendini kaptırmak” anlamına gelmektedir.

Bu tutku bireysel olabileceği gibi toplumsal da olabilir. Âyette tekâsür kavramı Câhiliye toplumunun zihniyet yapısını tanıtmakla birlikte evrensel bir mesaj da içermekte, genel bir tesbit ve dolayısıyla uyarı anlamı da taşımaktadır.

Nitekim çağımızda bazı ülke ve toplumlarda hâkim maneviyattan yoksun seküler zihniyet de durmadan üretmek, tüketip tekrar üretmek, kârı ve serveti sınırsızca çoğaltmak şeklinde bir dünya görüşünü içerir. İşte bu dünya görüşü ve onun doğurduğu uygulamalar da bu âyette eleştirilen “çoklukla övünme yarışı”nın çağdaş örneğidir.

Ancak insanlığın mânevî ve ahlâkî değerlerini, birikimlerini sistem dışı bırakan, hatta tahrip eden bu yarış, sonuçta ekonomik ve siyasî gücü, iletişim imkânlarını da kullanarak bireysel ilişkilerden uluslar arası ilişkilere kadar uzanan bir haksızlık ve adaletsizlik düzeni doğurmakta ve nihayet dünyayı “global” sorunlar alanı haline getirmektedir. İşte bu sûrede Mekke’nin burnu büyük eşrafının tutumları üzerinden temel bir insanlık sorununa ve bunun ağır bedeline dikkat çekilmiştir.

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0