87. İnfitar Suresi

HomeSureler

87. İnfitar Suresi

İnfitar Suresi

88. Mutaffifin Suresi
39. Sebe Suresi
74. Hakka Suresi

İnfitar Suresi

Mekke döneminde nazil olmuş ve 19 ayettir. Adını ilk ayette yer alan ‘’infeterat’’ fiilinin mastarından edinmiştir. İnfitar, kelime olarak yarılmak anlamını taşır. Kur’an-ı Kerîm’in seksen ikinci, iniş sırasına göre ise seksen ikinci suredir. Surede temel olarak, kıyamet anında evrendeki değişimden ve bazı dehşet verici sahnelerden bahsedilmiştir. İnfitar Suresi okumak, ezberlemek, fazileti ve meali öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. İnfitar Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı bu başlık altından yer alıyor.

infitar
87. İnfitar Suresi 2

İnfitar Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzessemaunfetaret.

2.Ve izelkevakibun teseret.

3.Ve izelbiharu fucciret.

4.Ve izelkuburu bu’siret.

5.’Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.

6.Ya eyyuhel’insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.

7.Elleziy halekake fesevvake fe’adeleke.

8.Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.

9.Kella bel tukezzibune biddiyni.

10.Ve inne ‘aleykum lehafizıyne.

11.Kiramen katibiyne.

12.Ya’lemune ma tef’alune.

13.İnnel’ebrare lefiy na’ıymin.

14.Ve innelfuccare lefiy cahıymin.

15.Yasleneha yevmeddiyni.

16.Ve ma hum ‘anha biğaibiyne.

17.Ve ma edrake ma yevmuddiyni.

18.Summe ma edrake ma yevmuddiyni.

19.Yevme la temliku nefsun linefsin şey’en vel’emru yevmeizin lillahi.

İnfitar Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1.Gök yarıldığı zaman,

2.Yıldızlar saçıldığı zaman,

3.Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman,

4.Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,

5.Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

6, 7, 8.Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

9.Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

10, 11.Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.

12.Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.

13.Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.

14.Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.

15.Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.

16.Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.

17.Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

18.Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

19.O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah’ındır.

İnfitar Suresi Konusu

İnfitar Suresi 19 ayettir. Mekke devrinde nazil olan bu surede temel olarak kıyamet anında evrendeki değişimden söz edilmiştir. Bazı dehşet verici hallerden bahsedilirken, öldükten sonra dirilme, mahşer gününde hesaba çekilme konularından bahsedilmiştir. İtaatkâr kulların cennete varacakları, isyankarların ise gideceği cehennem gibi konular belirtilmiştir.

İnfitar Suresi Faziletleri

İnfitâr sûresinin fazileti hakkında rivayet edilen (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 229), “Kim İnfitâr sûresini okursa Allah onun için gökten inen her yağmur damlası ve her kabir sayısınca bir iyilik yazar” anlamındaki hadisin uydurma olduğu kabul edilmiştir (Muhammed b. Muhammed et-Trablusî, I, 1036).

Kur’an-ı Kerîm’in seksen ikinci, iniş sırasına göre ise seksen ikinci suredir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu surede de diğer surelerde olduğu gibi çok önemli bilgiler yer almıştır. Mekke döneminde nazil olan ve 19 ayetten oluşan surede temel olarak kıyametten ve ahiret hayatından söz edilmiştir. Arapça Türkçe okunuşu için ayrıntıları inceleyebilir, anlamı, meali ve fazileti hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnfitar Suresi

Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı, kısaca kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin kabarıp taşmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.Deniz altında gerçekleşen şiddetli depremlerin tsunami denilen büyük dalgalara ve taşmalara yol açmasını hatırlayarak âyetteki kıyamet tasvirini daha iyi anlayabiliriz.

İnfitar Suresi

Bu âyetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır.

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0