Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 2.Nasr Suresi
Nasr Suresi

2.Nasr Suresi

Kuran’ın 110. suresi olup toplam 3 ayetten oluşmaktadır. Okunuşu kadar bu surenin anlamı ve faziletleri de iyi bilinmeli, surenin mana derinliği keşfedilmelidir.

Nasr Suresi
2.Nasr Suresi 3

Nasr Suresi Türkçe Okunuşu

  • Allah’ın yardımı ile birlikte fethi geldiği zaman
  • İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde
  • Allah’ı hamd ile tesbih edip bağışlanmayı dile! Muhakkak ki Allah, çok bağışlayandır.

Nasr Suresi Arapça Okunuşu

  • Bismillahirrahmânirrahîm.
  • İzâ câ enasrullahi vel feth
  • Ve raey tennâse yed hulûne fî dinillâhi efvâcâ
  • Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ

Türkçe Meali

Nasr Suresi, 620 yılında indirilmiştir. Söz konusu sure Kuran’ın 110. Suresidir. Toplam 3 ayetten oluşan surenin bu ismi almasının nedeni, surenin iki yerinde nasr kelimesinin geçmesidir.

Surede Müslümanlara karşı ikazlar ve Rabbimizin özelliklerinden, Allah’ın Hz. Peygamber’e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm’a girmelerinden bahsedilmektedir.

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir