Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Rüya Tabirleri > Rüyada Zekat Vermek

Rüyada Zekat Vermek

Rüyada zekat verdiğini görmek, malın artmasına veya artacağına işaretle tabir olunur.Rüyada zekat verdiğini görmek, menfaatlere, rahatlığa ve belalardan kurtuluşa işaret olarak da yorumlanır. Zekat, fayda, rahat, makamın yükselmesi ve belaların defedilmesini işâret eder. Zekat vermek, aynı zamanda gece nama­zına devam etmeye, nafile oruç tutmaya ve borcu ödemeye de delâlet eder. Zekat vermek, bazen sevdiği birini kaybet­meye yahut borca da işâret edebilir. Bir kimse, rüyasında üzerine farz olan zekatını verdiğini görse, bu rüyayı gören kimse zengin ise, fazladan mal ve nimete kavuşacağına ve beş vakit namazını vaktinde kıla­cağına veya kıldığına işarettir (Nablusi’nin yorumudur). Bir Müslüman, rüyasında malının zekatını verdiğini gör­müş olsa bu rüyası onun malının o sene için çoğalacağına ve kazancına bereket gelerek artacağına işaretle tabir olu­nur. (Bu yorum Nablusi’nindir.) Rüyayı gören kimse, gerçekte zengin ise, parası ve kazancı kat kat artarak çoğalır, veya çoğalacağına işarettir. Rüyayı gören gerçekte fakir ise, bu rüyası onun refah ve mutluluğa kavuşacağına ve bol kazanç ve rızka ereceğine işaretle tabir olunur. Bir kimse, rüyasında malının zekatını ayırmış olduğunu görse, bu rüyası Cenab-ı Allah tarafından onun işlerinin kolaylaştırılacağına ve kendisine tövbe nasip olacağına işarettir şeklinde tabir olunur.  Bir kimse, maden yitiğin zekatını verdiğini görse, bu rüyası, onun evladının çokluğuna veya hanımının fazlalığına işarettir.  Eğer bu rüyayı gören kimse, fakir biri ise, yaptığı amellerin kabulüne işarettir.  Rüyayı gören günahkar (fasık) biri ise, tövbe edeceğine ve Cenab-ı Allah’ın kendisine (rüyayı görene) helal vereceğine işarettir.  Şayet rüyayı gö­ren kafir biri ise, Müslüman olacağına ve malının zekatını vereceğine işarettir. (İmam-ı Nablusi’nin yorumudur). Rüyasında fitresini verdiğini görmek, rüya sahibinin namaz ve teşbihi çok yaptığına, üzerinde borç varsa borcunu ödediğine ve o sene hasta olmayacağına işâret olabilir. Rüyada fitre ve zekatını vermekten kaçın­dığını görmek, hayırlardan ve imanın tadını almaktan mahrum kalmaya, mala gelecek za­rara delâlet eder. nbsp; nbsp; nbsp;

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir