1.ABDEST FARZLARI

HomeAbdest

1.ABDEST FARZLARI

ABDEST FARZLARI

1.Abdest ne demektir?
1. GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
1.ABDEST NASIL ALINIR?

Hanefi mezhebinde ABDEST FARZLARI dörttür.

1- Yüzü yıkamak

2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak

3- Başın dörtte birini mesh etmek

4- Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

İslam – Diyanet

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

Hanefîler’e göre abdestin farzları, Kur’ân-ı Kerîm’de (el-Mâide, 5/6) ifade edildiği üzere; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/7).


Şâfiîlere göre bu şartlara ilaveten, abdeste niyet etmek ve tertip (abdest organları yıkanırken âyetteki sırayı gözetmek) de farzdır (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, 1/167-180).


Hanbelîler, tertibi ve bir görüşlerinde organların ara verilmeden art arda yıkanmasını (muvâlâtı) (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/100,101);

Mâlikîler ise niyet ve abdest organlarının art arda yıkanması yanında, organların yıkanırken ovulmasını da abdestin farzlarından sayarlar (Haraşî, Şerhu Muhtasar, 1/120).


Abdestin ittifak edilen farzlarının ayrıntılarıyla ilgili de mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır. Hanbelîlere göre yüzü yıkamanın kapsamına ağza ve burna su vermek dâhildir (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/87, 88). Aynı şekilde hem Mâlikîler hem de Hanbelîlerce tercih edilen görüşe göre başın tamamını mesh etmek farzdır (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/92-94; Haraşî, Şerhu Muhtasar, 1/124-125).

ABDEST FARZLARI

Diyanet

Daha Yeni Gönderi

YORUMLAR

WORDPRESS: 0