Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 84. Naziat Suresi
Naziat Suresi

84. Naziat Suresi

Naziat Suresi

Naziat sûresini düşmandan korunmak için okuyan her kimse, ona karşı galip gelir diye rivayet edilir. Naziat sûresi okunuşu doğru bir şekilde öğrenildiğinde, Naziat sûresi Arapça yazılışı tecvidli okumayı da kolaylaştırır. Abdestsiz Kur’an-ı Kerim’e dokunmak yasaktır. Kadınlar regl iken abdestleri kabul olmaz bu yüzden, Naziat sûresi regl iken okunur mu veya abdestsiz okunur mu diye merak eder.

Naziat Suresi

naziat
84. Naziat Suresi 3

Naziat Sûresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vennazi’ati ğarken.

2.Vennaşitati neştan.

3.Vessabihati sebhan.

4.Fessabikati sebkan.

5.Felmudebbirati emren.

6.Yevme tercufurracifetu.

7.Tetbe’uherradifetu.

8.Kulubun yevmeizin vacifetun.

9.Ebsaruha haşi’atun.

10.Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.

11.Eiza kunna ‘ızamen nehıreten.

12.Kalu tilke izen kerretun hasiretun.

13.Feinnema hiye zecretun vahıdetun.

14.Feiza hum bissahireti.

15.Hel etake hadiysu musa.

16.İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.

17.İzheb ila fir’avne innehu tağa.

18.Fekul hel leke ila en tezekka.

19.Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.

20.Feerahul’ayetelkubra.

21.Fekezzebe ve ‘asa.

22.Summe edbere yes’a.

23.Fehaşere fenada.

24.Fekale ene rabbukumul’a’la.

25.Feehazehullahu nekalel’ahıreti vel’ula.

26.İnne fiy zalike le’ubreten limen yahşa.

27.Eentum eşeddu halkan emissema’u benaha.

28.Refe’a semkeha fesevvaha.

29.Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.

30.Vel’arda ba’de zalike dehaha.

31.Ahrece minha aeha ve mer’aha.

32.Velcibale ersaha.

33.Meta’an lekum ve lien’amikum.

34.Feiza caetittammetulkubra.

35.Yevme yetezekkerul’insanu ma se’a.

36.Ve burrizetilcehıymu limen yera.

37.Feemma men tağa.

38.Ve aserelhayateddunya.

39.Feinnelcahıyme hiyelme’va.

40.Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse ‘anilheva.

41.Feinnelcennete hiyel me’va.

42.Yes’eluneke ‘anissa’ati eyyane mursaha.

43.Fiyme ente min zikraha.

44.İla rabbike muntehaha.

45.İnnema ente munziru men yahşaha.

46.Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa ‘aşiyyeten ev duhaha.

Naziat Sûresi Türkçe Anlamı ve Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

2.Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

3.Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

4.Derken, öne geçenlere,

5.Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

6, 7.Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.

8.O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.

9.Onların gözleri (korku ile) inecektir.

10.Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?”

11.”Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”

12.”Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür” dediler.

13.Halbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmesinden) ibarettir.

14.Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

15.(Ey Muhammed!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi?

16.Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

17.”Haydi Firavun’a git! Çünkü o azmıştır.”

18.”Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?

19.Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!”

20.Derken Mûsâ O’na en büyük mucizeyi gösterdi.

21.Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti.

22.Sonra sırt dönüp koşarak gitti.

23.Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

24.”Ben, sizin en yüce Rabbinizim!” dedi.

25.Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

26.Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

27.(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

28.Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.

29.O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.

30.Ardından yeri düzenleyip döşedi.

31.Ondan suyunu ve merasını çıkardı.

32.Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

33.Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

34, 35.En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

36.Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

37, 38, 39.Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

40, 41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

42.Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

43.Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?

44.Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.

45.Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.

46.Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

Naziat Sûresi Faziletleri Nelerdir?

Allah, hayatından Kur’an-ı Kerim’i eksik etmeyen ve Naziat sûresini her zaman okuyan müminlere acısız bir ölüm nasip eder. Cennetine girme şerefi bahşeder. İmanlı ve Allah korkusu olan bir insan olmayı sağlar. Düşmanı çok olan bir kişinin Naziat sûresini okuması, Allah’ın izniyle onlara karşı zafer kazanmasını sağlar.

Naziat Suresi

Naziat Suresi

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir