Blog Post

Diyanet Rüya Tabirleri > News > Sureler > 83. Nebe Suresi
Nebe Suresi

83. Nebe Suresi

Nebe Suresi

Nebe Suresi okunuşu her Müslüman için önemli olan dini bilgiler arasında yer alır. Mekke döneminde nazil olan Nebe Suresi meali kişilere birçok konuda önemli mesajlar iletir. Nebe suresi 33. ayet de kişilere verilen bu müjdeler konusunda en önemlileri arasında yer alır.

Nebe Suresi

nebe
83. Nebe Suresi 3

Nebe Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).

2. Anin nebeil azîm(azîmi).

3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).

4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).

6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).

7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).

8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).

9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).

10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).

11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).

12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).

13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).

14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).

15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).

16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).

17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).

19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).

21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).

22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).

23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).

24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).

25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).

26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).

27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).

28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).

29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).

30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).

32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).

33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).

35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).

37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Nebe Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
2-3. Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?
4. Hayır! İleride görecekler!
5. Hayır hayır! Yakında görecekler!

6-7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da (yeri dengede tutan) kazıklar yapmadık mı?
8. Sizi çifter çifter yarattık.
9. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık.
10. Geceyi (uyku için) örtü yaptık.
11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.

12. Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık.
13. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık.
14-16. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik.

17. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir.
18. Sûra üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz;
19. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur.
20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

21-22. Şüphesiz, azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir;
23-26. Orada (yaptıklarına) uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar.
27. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı.
28. Âyetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı.

29. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık.
30. Tadın artık! Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır.

31. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır.
32. Bahçeler, üzüm bağları;
33. Gencecik yaşıt kızlar;
34. Dolu dolu kadehler.
35. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler.
36. Bunlar rabbinin bol bol lutfettiği karşılıktır, bağıştır.

37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. O, Rahmân’dır. O’nun huzurunda kimse söz söyleyemez.
38. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahmân’ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler.

39. İşte bu, (geleceği) kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini rabbine götürecek bir yol tutsun.
40. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkârcının, “Keşke toprak olsaydım!” diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık.

Nebe Suresi

Nebe Suresi

Diyanet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir