67. Cuma Suresi

HomeSureler

67. Cuma Suresi

Cuma Suresi

14. Tevbe Suresi
55. Kaf Suresi
75. Mearic Suresi

Cuma Suresi

Cuma Suresi okunuşu diğer sureler kadar önemlidir. İbadetleri esnasında bu duayı zikretmek isteyenler, Cuma Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi bilgileri eksiksiz öğrenmelidir. Medine döneminde inen Cuma Suresi Türkçe okunuşu ve meali de her Müslüman tarafından bilinmelidir.

cuma
67. Cuma Suresi 2

Cuma Suresi Arapça Okunuşu

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi Türkçe Anlamı

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.

2.O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

4.İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

5.Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

6.De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”

7.Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

8.De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”

9.Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

10.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

11.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Cuma Suresi fazileti bol sureler arasında yer alıyor. Bu sureyi okurken hem Türkçe hem de Arapça anlamları dikkate alınmalıdır. Bunun yanında mealini araştırırken de Diyanet tarafından yapılan ayrıntılı açıklamaya bakmak gerekir. Surede Hz. Muhammed (SAV)’in peygamber olarak gönderilmesi konu edilmektedir. Bunun yanında Yahudilerin içinde bulunduğu ahval, Cuma namazına dair hükümler, Yüce Allah’ın üstün nitelikleri bu sure içerisinde yer alıyor. Bu nedenle Cuma Suresi anlamı ve okunuşu eksiksiz bilinmelidir. Cuma Suresi Arapça okunuşu yukarıdaki gibidir.

Cuma Suresi okunurken Arapça sözlerle okunsa da Türkçe anlamına da değinmek gerekir. Çünkü surenin Türkçe anlamı okunduğunda surenin vermek istediği mesajı daha iyi bir şekilde almak mümkün olur. Hem konusunu anlamak hem de faziletlerinden daha iyi faydalanabilmek için Cuma Suresi Türkçe anlamı mutlaka okunmalıdır.

Cuma Suresi Kaç Ayet?

Cuma Suresi kısa sureler arasında yer alıyor. 11 ayetten oluşan bir suredir. Sure Sebbeha kelimesi ile başlar. Bu sure aynı zamanda Müsebbihat sureleri arasında bulunuyor. Mushaftaki sıralaması 62’dir. İniş sırası ise 110. Suredir. Sure 28. Cüz içerisinde yer alır. Medine döneminde nazil olan sureler arasında yer alıyor.

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0