101. Alak Suresi

HomeSureler

101. Alak Suresi

Alak Suresi

84. Naziat Suresi
97. Leyl Suresi
73. Kalem Suresi

Alak Suresi

Alak Suresi Mekke döneminde inmiş ve ismini ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. Okumanın önemi vurgulanan ve insanın neden yaratıldığına dikkat çekilen Alak Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı bilinmeli ve gün içinde tekrar edilmelidir. Önemli dualardan biri olan Alak Suresi okunuşu, tefsiri ve faziletleri Müslümanlar tarafından merak ediliyor.

alak
101. Alak Suresi 2

Alak Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak


2- Halekal’insane min ‘alak


3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem


4- Elleziy ‘alleme bilkalem


5- Allemel’insane ma lem ya’lem


6- Kella innel’insane leyatğa


7- Erra a hustağna


8- İnne ila rabbikerrü’câ


9- Eraeytelleziy yenha


10- Abden iza salla


11- Eraeyte in kane ‘alelhüda


12- Ev emara bittakva


13- Eraeyte in kezzebe ve tevella


14- Elem ya’lem biennallahe yera


15- Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh


16- Nasıyetin kezibetin hatıeh


17- Felyed’u nadiyehu.


18- Sened’uzzebaniyete.


19- Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Alak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!


2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!


3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.


4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.


5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.


6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.


7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.


8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.


9-10 – Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?


11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,


12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?


13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,


14- O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?


15-16 – Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.


17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.


18- Biz de Zebanileri çağıracağız.


19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!

Alak Suresi Konusu

Kur’an-ı Kerim’in 96. Suresidir ve 19 ayetten oluşmuştur. Mekke’de nazil olan bu surede okumanın önemi belirtilmiş, insanoğlunun yaratılış nedenine dikkat çekilmiş, nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları açıkça anlatılmıştır.

Alak Ne Demek?

Alak, kelime olarak ‘kan pıhtısı’ anlamını taşımaktadır. Alak Suresinin ikinci ayetinde de insanoğlunun kan pıhtısından yaratıldığı belirtilmiştir.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak”kelimesinden almıştır.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş veya sekiz âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan kısmının ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur’an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Buhârî ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur.

 Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’ dedi.

Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim.

Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir” (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; Müslim, “Îmân”, 252).

Konusu

Sûrede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yara­tıldığına dikkat çekilmekte, kendini kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır.

Tefsiri

Sözlükte “yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, pıhtılaşmış kan, kan emen kurtçuk” gibi anlamlara gelen 2. âyetteki “alak” ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır. Âyetler insanın kâmil bir varlık haline gelmesi için önce yaratanı, sonra da yaratılanı yani kendisini ve evreni tanımasının gerekli olduğunu gösterir (insanın yaratılış safhaları hakkında bk. Hac 22/5; Mü’minûn 23/14).

Diyanet

Daha Yeni Gönderi
Eski Yazı

YORUMLAR

WORDPRESS: 0